Taiteellinen johtaja

Johanna Keränen

Laulajat

1. Tenorit

Matti Alm
Matti Junes
Pekka Kanto
Erkki Lappalainen
Markku Mäläskä
Juha Saarela
Kari Yliheikkilä

2. Tenorit

Orvo Hyvärinen
Heikki Keinänen

Kimmo Masalin
Kari Mikkola
Kari Nurminen
Matti Poranen

1. Bassot

Reijo Gullstén

Osmo Herala
Ilpo Husa
Erkki Kettunen
Erkki Palsi
Kari Saloniemi

2. Bassot

Pertti Hanhirova
Markku Kinnunen
Risto Leinonen
Timo Orbinski
Juha Räätäri
Eero Rättyä
Matti Sergejeff

Valtteri Soini
Alpo Ylijoutsijärvi

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja Ilpo Husa ilpo.husa@gmail.com
Varapuheenjohtaja Juha Räätäri
Sihteeri Pekka Kanto

Rahastonhoitaja Matti Poranen

Toiminnantarkastaja Juha Saarela
Taiteellinen johtaja  Johanna Keränen
Taiteellisen johtajan vara Matti Poranen
Isäntä Markku Mäläskä
Varaisäntä Erkki Lappalainen
Opintosihteeri Kari Nurminen
Matkajärjestelytoimikunta: Matkakohtainen valinta

Hallituksen kokoonpano: 

Ilpo Husa (pj), Juha Räätäri (vpj., Pekka Kanto (siht.), Matti Poranen, Markku Mäläskä, Kari Mikkola ja Kari Nurminen